Ogłoszenie w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Informujemy, iż osoby, które otrzymały laptopy lub tablety w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"  zgodnie z § 3 umowy przekazania są zobowiązane do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.


Oświadczenie składa rodzic lub pełnoletni uczeń, na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.
Oświadczenia należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Morągu w Punkcie Informacyjnym (parter) lub listownie pod adres:
Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Termin składania oświadczeń:
 do 28 czerwca 2024 r.

Wzór oświadczenia został Państwu przekazany wraz z umową przekazania sprzętu (załącznik nr 2 do umowy).

Prosimy o terminowe złożenie oświadczenia.

W przypadku braku złożenia oświadczenia w ww. terminie zostaną wdrożone czynności wynikające z zawartej umowy oraz procedury monitorowania efektów projektu.
Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 89 757 22 31