Zapraszamy na bezpłatne spotkania grupy wsparcia AKADEMIA ŻYCIA
Spotkania odbywają się w każdy czwartek, godz. 15:00 w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg (I piętro)
- można dołączyć w dowolnym momencie
Spotkania mają na celu:
-pracę nad podniesieniem kompetencji i umiejętności emocjonalno-społecznych,
-naukę wyrażania własnych emocji i uczuć,
-uzyskanie większej kontroli i świadomość jak nie powielać niekorzystnych schematów,
-naukę zdrowych sposobów rozwiązywania konfliktów,
-naukę nawiązywania poprawnych relacji z ludźmi,
-naukę skutecznego stawiania granic i zdolności do odmowy.
Więcej informacji pod nr tel.  89 757 23 73
Grupa powstaje dzięki współpracy Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Morągu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małdytach.